Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes a menudes i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la transformació digital- Agents del Canvi  

21 de ago de 2023

Objecte:  

Ajudes destinades a menudes i mitjanes empreses per a subvencionar parcialment els costos salarials de la contractació de professionals de la transformació digital anomenats “Agents del Canvi”.    

Se subvencionarà exclusivament la contractació d'Agents del Canvi que es troben en situació de desocupació en el moment en què tinga lloc la contractació, en la modalitat indefinida a temps complet i pel salari que corresponga conforme a la normativa laboral.   

L'entitat beneficiària, en el termini de tres mesos a comptar des de la concessió de l'ajuda, i amb anterioritat a la formalització del contracte objecte de la subvenció, haurà de seleccionar un Agent del Canvi i posar-lo en coneixement de l'Òrgan Concedent per a obtindre la seua validació.   

Beneficiaris: 

Menudes i mitjanes empreses (d'entre 49 i 249 treballadors) persones jurídiques i amb domicili fiscal en territori espanyol.   

Agents del Canvi: 

Professionals amb títol acreditatiu d'haver superat el curs del programa «Generació Digital: Agents del canvi» desenvolupat per l'Escola d'Organització Industrial (EOI), o disposar de qualsevol altre títol acreditatiu per resolució de la Secretaria d'Estat
en Digitalització e Intel.ligència Artificial. I estar inscrits en el Directori d'Agents del Canvi (accessible des de la plataforma Accelera Pime).   

Quantia de l'ajuda:   

Import màxim de 1.000 euros mensuals del cost salarial, fins al límit màxim de 20.000 euros o d'un màxim de vint mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte. El beneficiari haurà de finançar amb fons propis els costos laborals del contracte per l'import que sobrepasse els límits esmentats.   

Termini de les sol·licituds: fins al 24 d'abril de 2024.   

Enllaç d'interés:   

Ordre i convocatòria Programa Agents del Canvi: Disposición 24414 del BOE núm. 313 de 2022 ; Disposición 16883 del BOE núm. 173 de 2023    

Informació del Ministeri d'Assumptes econòmics i Transformació digital: Portal de Ayudas del Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital - (mineco.gob.es)