Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

ALZIRA 12 MESOS 12 COMERÇOS

31 de dec de 2023

 

En què consistix l'ajuda?

L'ajuda consistirà en el llançament i promoció del comerç seleccionat durant un mes de l’any 2023, un pack de llançament i el suport d’un professional (coach digital) encarregat de formar-los i promocionar-los a través de les xarxes socials.

Beneficiaris


Tots aquells comerços d'Alzira, amb botiga física, amb independència del temps transcorregut des de la seua constitució i de la seua forma jurídica, i classificats com a establiment comercial segons els epígrafs d'activitat relacionats a continuació, determinats per l'ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, en el seu article 5.a:

IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre):
Secció primera divisió 6, agrupacions:

• Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.
• Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
 

Forma de presentació


​​En línia

​Presentació en seu electrònica, amb signatura electrònica, en el següent enllaç: 

https://sedeelectronica.alzira.es/

* Una vegada dins de l'enllaç, en el cercador que trobem en la part superior dreta

introduïm els caràcters '12 mesos' i podrem veure la llista de tràmits on haurem de seleccionar el tràmit habilitat a aquest efecte amb el nom 'Alzira 12 mesos · 12 comerços'


Presencial 

​Presentant la sol·licitud i documentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana la Clau (C/ Rambla, núm. 23), o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

​Cita Prèvia

​És necessari acudir a la Clau amb cita prèvia:  CITA PRÈVIA CLAU

+ Info: https://www.idea-alzira.com/alzira-12-meses-12-comercios