Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

DIUMENGES I FESTIUS HÀBILS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL 2019

03 de gen de 2019

Calendari de festius en els quals podran obrir tots els comerços de la Comunitat Valenciana en 2019

 

2019

           13 de gener (primer diumenge de rebaixes)

           19 i 21 d'abril (Divendres Sant i Diumenge de Pasqua)

           10 i 23 de juny (Dilluns de Moros i Cristians i vespra del Dia de Sant Joan, festiu autonòmic, per                acumulació de festius)  

            7 de juliol (primer diumenge de rebaixes)

            9 de Setembre (festes patronals)

           12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya, per acumulació de festius)

            6 de desembre (Dia de la Constitució)

           22 i 29 de desembre.

Més informació sobre horaris

Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els *artíuclos 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/20111, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8237 de 19.02.2018)

Horari general

L'horari global que els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.

- Cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu que exercisca la seua activitat.

- En cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents: 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre i 25 de desembre, o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

- Els establiments comercials hauran d'exposar, en els accessos i de manera visible des de l'exterior del local, els dies i hores d'obertura i de tancament.

Establiments comercials amb llibertat d'horaris

Els establiments que a continuació s'indiquen, tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic durant tot l'any, estant obligats a exposar aquest horari en lloc visible des de l'exterior del local:

  • Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes, productes culturals, les denominades botigues de conveniència*, així com les instal·lades en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

*S'entén per botigues de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles varis. La distribució entre les diferents gammes d'articles ha de dur-se a terme de forma similar entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que predomine netament una sobre les altres.

  • Els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent. El fet d'utilitzar com a nom comercial el nom d'una gran empresa o grup no impedeix la llibertat horària sempre que la mercantil titular no aquest integrada en ells (P.ej: un franquiciado, pime, de menys de 300 m2 tindrà llibertat horària amb independència de la grandària del franquiciador).
  • Els establiments comercials integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament al servei dels usuaris d'aquestes, gaudiran així mateix de llibertat d'horaris a fi de poder ajustar el seu funcionament als de la instal·lació principal.

 

Informació complementària

PUBLICACIÓ DOGV RESOLUCIÓ FESTIUS COMERCIALS 2018

CALENDARI FESTIUS ELDA

HORARIS COMERCIALS 2019

--------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al que es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. La *AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat.