Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

DIUMENGES I FESTIUS HÀBILS PER A la PRÀCTICA COMERCIAL 2020

02 de gen de 2020

2020  L'Observatori del Comerç ha fixat 11 dies d'obertura en diumenge i festius per a 2020 en els comerços de la Comunitat Valenciana que no compten amb llibertat horària

5 de gener (Reis Mags)

12 de gener (primer diumenge de rebaixes d'hivern)

5,10 i 12  de  abril  (Diumenge de Rams, Divendres Sant i Diumenge de Pasqua)

5 de juliol (primer diumenge de rebaixes d'estiu)

15 d'agost

9 setembre (dimecres. Festes Majors Elda)

12 d'octubre

13 i 20 de desembre

ESTABLIMENTS AMB LLIBERTAT D'HORARIS

Els establiments que a continuació s'indiquen, tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic durant tot l'any, estant obligats a exposar aquest horari en lloc visible des de l'exterior del local:

​Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes, productes culturals, les denominades botigues de conveniència*, així com les instal·lades en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
*S'entén per botigues de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles varis. La distribució entre les diferents gammes d'articles ha de dur-se a terme de manera similar entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que predomine netament una sobre les altres.

Els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent. El fet d'utilitzar com a nom comercial el nom d'una gran empresa o grup no impedeix la llibertat horària sempre que la mercantil titular no aquest integrada en ells (P.*ej: un franquiciat, pime, de menys de 300 m² tindrà llibertat horària amb independència de la grandària del franquiciador).
Els establiments comercials integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament al servei dels usuaris d'aquestes, gaudiran així mateix de llibertat d'horaris a fi de poder ajustar el seu funcionament als de la instal·lació principal.
HORARI GENERAL

- L'horari global en què els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.

- Cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu en què exercisca la seua activitat.

- En cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents: 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre i 25 de desembre, o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

- Els establiments comercials hauran d'exposar, en els accessos i de manera visible des de l'exterior del local, els dies i hores d'obertura i de tancament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

CALENDARI COMERCIAL ELDA 2020 (IMPRIMIBLE)

FESTIUS HABILITATS PER A la PRÀCTICA COMERCIAL 2020 (DOGV núm. 8664 de 25.10.2019)

FESTIUS HABILITATS PER A la PRÀCTICA COMERCIAL 2020 CORRECCIÓ D'ERRORS (DOGV núm. 8673 de 08.11.2019)

LLEI 3/2018, DE 16 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES MODIFIQUEN ELS ARTICLES 17, 18 I 22, I LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, DE LA LLEI 3/2011, DE 23 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOGV núm. 8237 de 19.02.2018)

--------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. La *AFIC de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat