Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Informació Bàsica front del COVID-19

16 de mar de 2020

PREGUNTES SOBRE L'OBERTURA COMERCIAL SEGONS REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA PEL COVID-19

Es permet l'obertura:
- Comerços d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat

- Establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics

- Productes higiènics

- Premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs

- Equips tecnològics i de telecomunicacions

- Aliments per a animals de companyia

- Tintoreries i bugaderies

-Comerç online tot

Es decreta el tancament de tots els establiments de restauració enumerats així:

-Tavernes i cellers

-Cafeteries -bars i assimilables

-Xocolateries

-Gelateries

-Salons de te

-Croisanterias i assimilables

-Restaurants

-Autoserveis de restauració i assimilables

-Bars-restaurants

-Bars i restaurants d'hotels

-Salons de banquets i terrasses

-Ludotecas

CONSULTES FREQÜENTS

Poden obrir centres estètica?

No .

Poden obrir papereries si no venen premsa?

Premsa i papereria, sí que es pot. Articles de regal no. Una papereria que no embene premsa pot obrir.

Poden obrir locals comercials a peu de carrer d'immobiliàries, gestories, financers, etc.? (serveis)

Les immobiliàries no poden obrir, però poden atendre per Internet. Internet, sí

Serveis financers, sí.

Agències d'Assegurances, sí

Es permet el lliurament a domicili i instal·lació d'articles que s'hagen venut prèviament o per Internet (mobles, electrodomèstics, etc.)?

Si

Es permetran els trasllats per als lliuraments de mercaderia comprades per Internet?

Si

Es permet el comerç online per a tots els sectors?

Si

Pot obrir una botiga d'electrodomèstics que tinga telefonia i telecomunicacions?

Sí, però només podrà vendre el permés com ocorre amb les grans superfícies. Es recomana fitar les zones on es troben els productes la venda dels quals està permesa i indicar mitjançant cartells el que es pot i no es pot vendre.

Una gran superfície si a més d'alimentació embene roba, calçat etc. pot fer-ho?

No, només pot vendre els productes aprovats.

Poden obrir tallers?LIMITACIÓ DE LES PERSONES I VEHICLES DE CIRCULACIÓ:

Què suposa la declaració de l'estat d'alarma per al comerç?

-Únicament es podrà circular per les vies d'ús públic per a realitzar les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial

d) Retorn al lloc de residència habitual

e) Assistència i cura a majors,menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables

f) Desplaçament a entitats financeres i de segurs

g) Per causa de força major o situació de necessitat

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que caldrà fer-se individualment, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat o per causa justificada.

El govern ha decretat mesures de restricció de mobilitat, que en cas d'incompliment portarà aparellat SANCIONS per delicte de desobediència amb multes de 600 a 30.000 euros i fins i tot penes de presó.

DUBTES DE CARÀCTER LABORAL

Respecte als dubtes sorgits sobre el millor tractament amb els treballadors i fins que el Govern no adopte mesures específiques que, segons l'anunciat, serà dimarts que ve, el mecanisme de regulació d'ocupació vigent en la normativa laboral actual resulta lent i no apropiat a les excepcionals circumstàncies provocades pel COVID-19. Per aquest motiu, es recomana gestionar el calendari laboral de la setmana del 16 al 22 de març de manera pactada amb el personal de cada empresa utilitzant per a això algun dels següents mecanismes o una combinació de tots dos:

- Distribució irregular de la jornada, prevista en l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, de manera que el temps no treballat durant la setmana del 16 al 22 de març puga recuperar-se en un altre moment de l'any.

- Gaudi avançat de vacances mitjançant pacte entre treballador i empresa, tal com preveu l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors. A causa de les excepcionals circumstàncies concurrents, NO es recomana la imposició de mesures organitzatives per part de l'Empresa, ja que en tot cas, les previsions en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral, així com les obligacions en matèria de salut laboral podrien suposar un escenari difícil de gestionar per a l'empresa en cas de conflicte o discrepàncies amb els treballadors en el curt termini.