Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Informació Pùblica Pla de Movilitat Urbana Sostenible d´Alboraia

28 de sep de 2020

Als efectes previstos de complir la disposició primera del Decret d’Alcaldia 1501/2020, de 22 de juliol, se sotmet a informació pública, pel termini de 45 dies, la proposta d’actuació del Pla de mobilitat urbana sostenible, a fi que els interessats puguen formular-hi al·legacions i demanar totes les aportacions que puguen fer-se al pla. Podran consultar la documentació relativa a la proposta d’actuació del Pla de mobilitat urbana sostenible en el web municipal de l’Ajuntament d’Alboraia: http://www.alboraya.es.

Alboraia, 11 de setembre de 2020.– L’alcalde president: Miguel Chavarría Díaz.