Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

SOL·LICITUDS RASTRE PARTICULARS

13 de sep de 2023

S'ha publicar en el Tauló d'Anuncis del Ajuntament de Calp (en l'apartat d'Anuncis), l'obertura del termini de presentació d'ofertes per al cuart trimestre de 2023, per a solicitar lloc per a particulars en el rastre dels dimecres.

Deixem açí l'enllaç de l'Anunci per a més informació https://calp.sedelectronica.es/board?x=T08Noy71WJtMoGhTppkiENEWlPCruXsz25ZnTTFe4XfnbCpUNBplcFHjzUJJnltTnmA6T4jtEm5SfVzGyOtwMCCVFtQRSIRK9Naj7LtUpgPnGp4qzNcsH4B1xsNzLB*z

El termini de presentació s'iniciará el día 13 de septembre i finalitzarà el 03 d'octubre de 2023.

Els interesats han de presentar a través de la seu electrónica Calp, La declaración Responsable disponible en “https:www.calp.es”,« Procedimientos Disponibles, Seleccione Categoría, << Comercio >>, «M04 - Declaración responsable en rastro de VNS particulares».