Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònoms del sector primari que han sofrit pèrdues per la Covid-19

15 de mai de 2020

En què consisteixen aquestes subvencions? Ajudes, de caràcter excepcional i singularitzat, a empreses, entitats i persones en règim d'autònom del sector primari, que s'han vist afectades per la suspensió de l'activitat econòmica.

 

En concret, estan destinades a:

  • Entitats gestores de llotges pesqueres
  • Explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana
  • Entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana
  • Productors agraris que realitzen venda directa al detall  perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris
  • Persones productores primàries que realitzen venda directa al detall de productes agroalimentaris per a compensar la disminució d'ingressos

 

Qui pot ser beneficiari? Aquelles persones o entitats que pertanyen a sector d'activitats que ha sofrit un impacte negatiu, social, econòmic i productiu arrel de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Els requisits especifics s'econtren detallats per activitats al següent document.

 

Com presente la sol·licitud i quina documentació he d'entregar? La sol·licitud es realitza telemàticament a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, als següents enllaços que s'adjunten a continuació. La documentació, així com la resta del procediment també està especificada. Recordeu que es deu tindre firma electrònica avançada per a presentar la documentació. En cas de no tindre, s'haurà d'acudir a la representació mitjançant una persona que sí que en tinga.

 

Entitats gestores de llotges pesqueres

Explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana

Productors agraris que realitzen venda directa al detall  perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris

Persones productores primàries que realitzen venda directa al detall de productes agroalimentaris per a compensar la disminució d'ingressos

 

Quin és el termini de presentació? 15 dies hàbils (a partir del 15/05/2020)

La quantia de les ajudes canvia segons l'activitat. En cada apartat del Real Decret 59/2020 podrà trobar els criteris de quantificació.

Aquesta ajuda és compatible amb altres subvencions, ajudes i ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

Aquesta informació és a títol informatiu. Consulta el document oficial, així com els enllaços anteriors.