Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

En compliment del que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, li informem que per mitjà de l'ompliment dels formularis existents en este lloc web, Les seues dades personals seran incorporades als fitxers de l'Entitat pertanyent a la Xarxa AFIC triada per vosté (responsable del fitxer) a fi de poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat relacionats amb el sector comercial i especialment amb el comerç detallista, l'emprenedoria comercial i l'associacionisme comercial.

L'arreplega i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat oferir-li servicis d'informació, assessorament, formació i altres activitats pròpies del servici públic oferits pel responsable del fitxer, relacionat amb el sector comercial i especialment amb el comerç detallista, l'emprenedoria comercial i l'associacionisme comercial

El tractament de les presents dades té com a finalitat la seua publicació en les guies, web municipals i autonòmiques, així com altres activitats que es desenrotllen a fi de promocionar el comerç local.

Al proporcionar estes dades, l'usuari dóna el consentiment al responsable del fitxer, perquè li envie adreces electròniques, whatsapp o sms amb informació d'interés per al desenrotllament empresarial local.

Estes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l'únic objectiu de complir a la finalitat anteriorment exposada.

El responsable del fitxer adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

El usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'estos drets pot realitzar-ho el propi usuari a través d'adreça electrònica al responsable del fitxer, que podrà trobar en http://www.portaldelcomerciante.com/va/articulo/mapa-xarxa-afic

El usuari manifesta que totes les dades facilitats per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre actualitzats, comunicant els canvis al responsable del fitxer.

Finalidad del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les seues dades personals?

El responsable del fitxer tractarà els seus personals demanats a través d'este lloc web, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li servicis públics d'utilitat, relacionats amb informació i assessorament sobre el sector comercial i especialment sobre el comerç detallista, l'emprenedoria comercial i l'associacionisme comercial

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps dels dits registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten eixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals demanats?

Los dades personals proporcionats es conservaran mentres es mantinga la relació d'interés per a vosté o no sol·licites la seua supressió i durant el termini pel quina pogueren derivar-se responsabilitats legals pels servicis prestats.

Legitimación

Els tractaments de les seues dades es realitzen amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix

  1. La sol·licitud d'informació i servicis, els termes i condicions del qual es posaran a la seua disposició en tot cas, de forma prèvia a la seua prestació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li informem posant a la seua disposició la present política de privacitat que, després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar per mitjà d'una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a este efecte.
  3. La oferta per part del responsable del fitxer d'un servici d'interés públic, que perseguix, entre altres objectius, la generació d'activitat comercial i la creació d'ocupació.

En el cas que no ens facilite les seues dades o ho faça de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels servicis.

Destinatarios

Los dades no es comunicaran a cap tercer alié al responsable del fitxer excepte obligació legal.

Como responsables del fitxer, tenim contractats als següents encarregats del tractament, havent-se compromés al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seua contractació.

Empresa

Sernutec, Servicis i Noves Tecnologies, S.L. (Sernutec) amb domicili en carrer Mestre Miguel Buendía, 12 de Moncada (València), NIF/CIF núm. B97120109 presta servicis d'allotjament de la informació en els seus servidors virtuals.

Pot consultar la política de privacitat i la resta d'aspectes legals de la companyia en l'enllaç següent: http://www.sernutec.com/politica-de-privacidad

Sernutec, manté les seues infraestructures d'allotjament i comunicació amb el proveïdor de servicis Microsoft Azure.

Microsoft Azure, oferix el conjunt més completes certificacions i per tant complix amb totes les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades i seguretat en la informació.

Pot obtindre més informació en els llocs web:

Dades recopilats per usuaris dels servicis

En els casos en què l'usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retención de dades en conformitat a la LSSI

Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. informa de que, com a prestador de servici d'allotjament de dades i en virtut del que establix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjats i el moment en què es va iniciar la prestació del servici. La retenció d'estes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requerisca. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. es titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els servicis oferits en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seua disposició per Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., inclús sent gratuïts i/o de disposició pública. Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquirix cap dret o llicència pel servici contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servici, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servici, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels servicis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per la seua banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels servicis prestats per Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. i, en particular de: La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.

L'arreplega i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint allò que s'ha disposat en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servici online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'orde públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

Protecció de la informació allotjada

Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garantix la reposició total de les dades esborraments pels usuaris, ja que les esmentats dades podrien haver sigut suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els servicis oferits, excepte els servicis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., quan esta pèrdua siga imputable a l'usuari; en este cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborraments només està inclosa en el preu del servici quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L.