Si disposes d'un comerç electrònic a la Comunitat Valenciana
Unix-te al major directori de comerços Més informació
Si desitges iniciar-te en la venda de comerç electrònic
Y residixes a la Comunitat Valenciana Més informació

Actualitat

Ajudes Elx-tabliments

05 de ago de 2020

Aquest nou programa compta amb un pressupost d'un milió d'euros i la concessió als usuaris es concreta fins a 1.000€ per sol·licitud. El termini de presentació del formulari és de cinc dies hàbils a partir del dimecres 5 d'agost, i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 12 d'agost. La sol·licitud s'iniciarà emplenat el formulari de la pàgina web municipal ayudaempresas.elche.es
Per a aquestes ajudes, tindran preferència aquelles empreses i autònoms que no hagen rebut una ajuda anteriorment.
Les ajudes estan destinades a mitigar les despeses de lloguer del local de negoci o els interessos en l'amortització de préstecs d'adquisició del local de negoci, en els quals els titulars hagen pogut incórrer mentre el seu establiment ha romàs tancat i sense activitat. La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim d'ajudes directes, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d'entrada en què hagen emplenat i enviat el formulari de sol·licitud. Finalitzat aquest primer tràmit, en un màxim de cinc dies, es publicarà la llista de participants en la segona fase, concedint un termini d'1 mes per a completar la documentació requerida.
Els destinataris són persones físiques treballadores per compte propi o autònomes, i també empreses que no superen els deu empleats de mitjana per centre de treball. En tots dos casos, els sol·licitants han d'exercir les seues activitats en establiments situats en el terme municipal d'Elx, i han d'haver patit suspensió de l'activitat presencial o d'obertura al públic a conseqüència de l'entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma i les seues posteriors modificacions i pròrrogues.